Polski Teatr w Wilnie

Salon poezji wileńskiej w Warszawie

Salon poezji wileńskiej w Warszawie

2012-03-25

W niedzielę 25.03.2012 aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie byli gośćmi Salonu poezji w Warszawie.

"No i - jest dziś trochę Wilna w Warszawie,
W niedzielę, przed obiadem,
W Święto Wiosennej Pani,
Z pianistą przy fortepianie."

Owacjami na stojąco zakończył się niedzielny Salon poezji wileńskiej.


Gośćmi SALONU POEZJI w niedzielę 25.03.2012 byli aktorzy z Teatru Polskiego w Wilnie: Inesa Starkowska, Mirosław Szejbak, Marcin Zoruba (gościnnie z Polskiego Teatru w Moskwie). Towarzyszyła im Alwida Antonina Bajor, tłumaczka, autorka inscenizacji teatralnych, od wielu lat związana z wileńskim teatrem, która dokonała wyboru wierszy i opracowała scenariusz Salonu poezji. Przybliżyła również publiczności historię Teatru Polskiego w Wilnie oraz sylwetki artystów, którzy przyczynili się do jego założenia.

Usłyszeliśmy wiersze poetów związanych z Wilnem lub pochodzących stamtąd. Znaleźli się wśród nich poeci baroku: Daniel Naborowski, Olbrycht Karmanowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Adam Jarzębski; poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Szymon Konarski, Antoni Odyniec, a także noblista, urodzony na Litwie, Czesław Miłosz. Nie zabrakło również wierszy ze słynnej wileńskiej Szopki Akademickiej, Teodora Bujnickiego i Jerzego Zagórskiego. Artystom towarzyszyły utwory muzyczne Adama Jarzębskiego, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.