Polski Teatr w Wilnie

58. (2012) Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów

58. (2012) Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów
58. (2012) Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów

58. (2012) Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów

Poetycko-muzyczne przedstawienie „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”

Wybór wierszy i scenariusz:
  • Alwida Bajor

Udział biorą:

Roman Niedźwiecki
 
Bożena Simonawicziute
 
Inessa Starkowska

Mirosław Szejbak

 
P R E M I E R A: 18 lipca 2 0 1 2 roku
 
 
W przedstawieniu brzmią wiersze poetów związanych z Wilnem i Lwowem.
 
Wśród nich poeci baroku:
Maciej Kazimierz Sarbiewski,
Adam Jarzębski;
 
poeci romantyczni:
Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,
a także noblista, urodzony na Litwie, Czesław Miłosz.
 
 
Zabrzmią również wiersze ze słynnej
wileńskiej Szopki Akademickiej,
Teodora Bujnickiego
i Jerzego Zagórskiego.
 
W części lwowskiej  są wykonywane utwory Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara, innych poetów lwowskich, jak również tradycyjne i lubiane piosenki lwowskie w wykonaniu wybitnych artystów przedwojennych.
 
A wszystko to w tak pięknym lwowskim "bałaku"!