Polski Teatr w Wilnie

45. (2003) Karczma pod ‘’Czarnym Wąsem"

45. (2003) Karczma pod ‘’Czarnym Wąsem
45. (2003) Karczma pod ‘’Czarnym Wąsem

45. (2003) Karczma pod ‘’Czarnym Wąsem"

Jerzy Broszkiewicz

Komedia z czasów insurekcji kościuszkowskiej w dwóch aktach


Reżyseria:

 • Irena Litwinowicz
Scenografia:
 • Marija Jurevičiūtė
Ruch plastyczny:
 • Dmitrij Turczianinow
Nagłośnienie:
 • Stanisław Dzierżyński
W y k o n a w c y:
 • Diana Dowdo  (foto Nr 2)
 • Dariusz Piotrowicz
 • Dariusz Łoznikow (foto Nr 1)
 • Edgar Jachimowicz  (foto Nr 1)
 • Grzegorz Tomaszewicz
 • Jarosław Rokicki
 • Jolanta Misiulitė
 • Józef Brażyński
 • Karol Sosnowski
 • Mieczysław Dwilewicz  (foto Nr 2)
 • Rafał Piesliak
 • Renata Szymanel
 • Danuta Sielicka   (foto Nr 1,2)
 • Krzysztof  Danowski   (foto Nr 1)

Rzecz dzieje się podczas insurekcji kościuszkowskiej. Czy sztuka ma związek z historią tego powstania? Nie bierzemy sprawy zbyt dosłownie.
Okres insurekcji stanowi właściwie tylko mgliste tło, jest pretekstem rozegrania zabawy w goniących i gonionych, w kpiących i okpiwanych.


Premiera: 1 czerwca 2009 roku

Foto: Marian Paluszkiewicz
Opracowanie zdjęć: Jadwiga Baniukiewicz - Brazdilienė