Polski Teatr w Wilnie

27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru

27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru

2011-03-23

Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru widzowie Polskiego Teatru w Wilnie mogą uczcić, wybierając się na  niedawno wystawioną premierę komedii  M. Bałuckiego „Radcy pana Radcy”, która się odbędzie 27 marca  o godz. 16.00 w  Domu Kultury Polskiej.

Teatr - wspomnienia ze starego albumu

Od 1961 roku 27 dzień marca tradycyjnie obchodzimy na całym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru. Mimo rozwoju innych sztuk, mimo atrakcyjności internetu, teatr wciąż zajmuje znaczące miejsce w sercach widzów. Potrzeba obcowania z prawdziwą sztuką jest wśród nich bardzo ważna. Młodzi ludzie wciąż przychodzą do teatru, żeby odnaleźć tam siebie, swój los i swoje życie. Obok wielu odmian i wariantów teatru dramatycznego, którego podstawę stanowi literatura, rozwijają się i osiągają sukcesy takie gatunki, jak teatr plastyczny, muzyczny czy teatr ruchu. Coraz większą popularność zyskują teatry posługujące się lalkami, figurami czy cieniami. Istnieje teatr rysowania oraz teatr ognia i papieru. Obok wspartych na solidnych podstawach instytucji, rozkwitają teatry amatorskie, wędrowne, grupy bez własnych sal, bez środków, bez aparatu scenicznego.
 
Ta różnorodność i autentyczne zaangażowanie twórców sprawia, że teatr wciąż stanowi zjawisko żywe i inspirujące. Dowodzi tego rozwijające się życie festiwalowe oraz znakomite pisma teatralne, m.in. "Dialog", prezentujący najnowsze dokonania dramaturgii światowej.
 
Relacje między artystą a widzem bywały na przestrzeni stuleci zmienne, jednak zawsze fascynująca była dynamiczna relacja między tymi dwoma uczestnikami zdarzenia artystycznego. Niesłuszne jest więc twierdzenie, że w XXI wieku teatr to dziedzina sztuki, która odchodzi do przeszłości. Teatr zawsze odpowiadał na zapotrzebowanie czasów, w których powstawał i każde pokolenie w ten sposób próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania o sobie, bo rozmowa o teatrze, to rozmowa o nas. Dlatego miejmy nadzieję, że teatr będzie trwał wiecznie, będzie tak jak poezja czy muzyka, towarzyszył rozwojowi ludzkości, która tak bardzo potrzebuje obcowania ze sztuką.
 
 Czy telewizja i film zepchną teatr do niszy? Czy go wyręczą? – pytają miłośnicy teatru.. Nie, bo teatru wyręczyć się nie da. Teatru nic nie pokona, bo jakkolwiek narzekaliby na to klasycy, umie dostosować się do współczesnych czasów. I tak jest dobrze.