Polski Teatr w Wilnie

14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"

14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"
14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"

14 marca 2010 r. "W Wigilię Cudu"

Kazimiera Iłłakowiczówna

14 marca 2010 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej

Reżyseria –

Irena Litwinowicz

Scenografia i opracowanie muzyczne –

Janusz Tartyłło (Polska - gościnnie)

Obsada:

  • Królewicz Kazimierz – Mirosław Szejbak
  • Gawryła – Mieczysław Dwilewicz
  • Olga – Teresa Samsonow
  • Walek – Jerzy Szymanel
  • Walkowa – Danuta Sielicka
  • Klerycy – Dominik Paczura
  •              Tomasz Romaszewski

Premiera: 3 marca 2002 r. - Poznań, 16 marca 2002 r. - Wilno


Św. Kazimierz
  
  Urodził się na zamku królewskim w Krakowie 3 października 1458 roku jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Matką jego była Elżbieta (z rodu Habsburgów), zwana "matką królów".
     Krótkie było ziemskie życie Kazimierza: 26 lat. Równocześnie można o tym krótkim życiu powiedzieć słowami Pisma: "...wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele". Żył Chrystusowym przykazaniem miłości jako intensywnym pokarmem swoich myśli, uczuć i uczynków. Był człowiekiem modlitwy, człowiekiem uczynków zrodzonych z miłości, prawdziwym Świadkiem Chrystusowej Ewangelii.
     "Bronił i zajmował się sprawami ubogich i nędzarzy, dlatego też przez lud był nazwany obrońcą ubogich. Chociaż był synem króla i szlachetnego pochodzenia, nigdy nie okazywał swej wyższości w kontaktach i w rozmowie z innymi, choćby byli niskiego pochodzenia".
        "Przed naszymi oczyma staje postać świętego młodzieńca, który jest przykładem życia modlitwy, czynów natchnionych miłością świadectwa Chrystusowego i szczególnej miłości do Najświętszej Maryi Panny. Jest on darem Bożym całego Kościoła, lecz w szczególny sposób dla tego Narodu, z którego losem związane było jego życie i w którym żywe pozostaje dziedzictwo jego świętości" – Papież Jan Paweł II.